Predstavnici Edukacijskog fakulteta – mr. Irmela Mujkić, mr. Amela Bajrić, mr. Jasmin Hrnjić i Selma Šeta, dipl. iur. će 13. i 14. novembra u okviru ERASMUS+ projekta TEACHER posjetiti Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Cilj posjete je sudjelovanje u seminaru o značaju i važnosti transverzalnih vještina u profesionalnom razvoju odgajatelja. Pored predstavnika Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, u seminaru će sudjelovati i predstavnici Univerziteta u Bihaću, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Nezavisnog Univerziteta u Banjoj Luci, Sveučilišta Hercegovina i Društva zaposlenika predškolskih ustanova FBiH, a koordinatori ove aktivnosti i organizatori seminara su predstavnici Univerziteta Alba Iulia iz Rumunije.