Izjave za medije: Okrugli stol “INCLUSION”

U povodu Okruglog stola u sklopu projekta „INCLUSION“ koji se održao 30. septembra na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, u ime Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Travniku medijima se obratila mr. Maja Đurić.

„U sklopu projekta „INCLUSION“ prvi se put organizira Round table, odnosno Okrugli stol, na tematiku koja ima zadatak da nas upozna sa ciljevima projekta i sa svim onim što nas očekuje kada je ova tematika u pitanju i općenito politika EU. Naš cilj je, kako Bosne i Hercegovine tako i Armenije, da izgradimo dokumet, odnosno strateške ciljeve koji će nam pomoći u izgradnji inkluzije u visokom obrazovanju. Zatim da proširimo ideju i da pokušamo vidjeti koji su to mehanizmi u izgradnji strategije. Zato smo danas tu, a tu su i predstavnici Ministarstva nauke i obrazovanja, profesori srednjih škola, nastavno osoblje, prijatelji sa Univerziteta u Sarajevu, da svi zajednički razmijenimo iskustva i da vidimo na koji način u bliskoj budućnosti možemo potaknuti tu priču i uraditi sve ono što je najbolje da bi te strategije zaživjele i u našoj zemlji“, kazala je u obraćanju medijima mr. Maja Đurić.

Doc. dr. Dino Mujkić iz SMCC-a Sarajevo, partner Konzorcija BiH, u izjavi za medije kazao je „kako je projekat „INCLUSION“ jedna dobra inicijativa koju je zajedno pokrenula Bosna i Hercegovina i Armenija, koja bi na neki način doprinijela stvaranju uslova kako bismo svi imali pravo na obrazovanje. Kada govorimo o inkluziji često govorimo u pogrešnom smjeru, ciljajući na jednu ili dvije grupe ljudi. Međutim, to je širok pojam i ovaj projekat treba da rezultira sa setom dokumenata koji će pokazati šta univerziteti trebaju primijeniti u svojoj svakodnevnoj praksi kako bi promovirali ljudsko obrazovanje i kako bi imali svi pravo na obrazovanje.“

By | 2017-10-02T06:58:44+00:00 Oktobar 2nd, 2017|Aktuelno - Događaji|Komentari isključeni za Izjave za medije: Okrugli stol “INCLUSION”

About the Author: