U subotu i nedjelju (23-24.09) na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u Međugorju, održan je dvodnevni Znanstveni kolokvij pod nazivom „OČIMA DJETETA“. Predstavnice Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku doc. dr. Amra Tuzović, mr. Irmela Mujkić i Selma Šteta, dipl. iur., učestvovale su na Znanstvenom kolokviju sa radom „Inovativni pristup predškolskom odgoju kroz projekat TEACHER“. Ovo je bila idealna prilika da se prezentuje Erasmus+ projekat TEACHER, koji Edukacijski fakultet kao glavni nosilac, zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i EU uspješno realizuje. Tom prilikom su predstavljeni i radni paketi projekta kao i naredni koraci koji se očekuju u budućem radu.

Svjesni potrebe za promjenama i težnje ka napretku u svrhu bolje sadašnjosti, kao i  budućnosti mlađih naraštaja, projekat je podržan od strane organizatora i ostalih učesnika uz pozitivne komentare.

Znanstveni kolokvij imao je interaktivni karakter, a kao takav privukao je pažnju svih učesnika i uspješno je realizovan.