Obavještavamo studente koji su stekli uslov za upis u narednu akademsku godinu da su obavezni 

izvršiti upis do 17.09.2017.godine. Studenti koji ostvare uslov za upis nakon septembarskih ispitnih rokova upis su obazeni izvršiti do 24.09.2017.

Prilikom upisa u narednu akademsku godinu studenti su dužni izmiriti troškove školarine, upisnog materijala, kao i članarine u biblioteci, te dostaviti index u Studentsku službu radi  ovjere i upisa.

Studenti koji ne ostvare uslov za upis u narednu godinu do 30.09.2017. obnovit će godinu.