Prijava ispita za septembarski ispitni rok akademske 2016/2017. godine će biti u periodu od 21.8. do 31.8.2017. godine.

Studenti su obavezni u navedenom terminu popuniti i predati prijave u Studentsku službu. Ispitni rokovi će se organizovati isključivo za predmete za koje studenti popune prijave.
Studenti koji ne prijave ispite u roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu neće moći pristupiti ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu u mogućnosti da ispite prijave lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu.
Više informacija sudenti mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentska.sluzba@eft.ba

Ispitni rokovi će biti u periodu od 04.09.2017. do 17.09.2017.godine. Molimo studente da redovno prate obavještenja na stranici.