Sastanak Studentskog parlamenta Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku zakazuje se za 02.04.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:30 sati. Za sastanak se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

  1. Obavijest o izmjeni i primopredaji rukovodstva SPEFT-a
  2. Utvrđivanje dosadašnjih i novih članova SPEFT
  3. Aktuelni problemi studenata
  4. Razno

 

 

Vidimo se u ponedjeljak.