Klub matematičara EFT i FTS u srijedu, 04.04.2018.godine u 10:00 h ima veoma važan sastanak o čemu se ranije i pisalo na stranici našeg Fakulteta.

Važno je napomenuti da je ovo veoma bitan sastanak, sa dnevnim redom, koji iziskuje glasove i mišljenja svih članova kluba matematičara. Realizirali smo mnoge aktivnosti uz pomoć naših članova, a sada nas očekuje još mnogo toga, u veoma kratkom vremenskom periodu.

Očekujemo naše članove da se odazovu, a u slučaju da nisu u mogućnosti, samo da isto jave na e-mail adresu: klubmatematicaraeftfts@gmail.com  (ako se navedeno ne učini, a isti se ne odazovu i na sastanak, smatrat će se da odustaju od članstva u Klubu matematičara).

Dnevni red planiran za navedeni sastanak jeste:

  1. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka.
  2. Jasna i koncizna lista članstva Kluba matematičara EFT i FTS.
  3. Informacija o odvijanju Prve škole matematike.
  4. Pripreme za tamičenje u okviru Prve škole matematike.
  5. Raspodjela obaveza.
  6. Logo Kluba matematičara EFT i FTS i pravilnik o radu vannastavne aktivnosti Kluba matematičara EFT I FTS.
  7. Pripreme za obilježavanje MAJ-mjesec matematike.
  8. Pripremne aktivnosti za osnivanje Kluba matematičara „Pitagora“, koji će djelovati na nivou BiH.
  9. Ostalo.

Još jednom pozivamo sve članove da se odazovu sastanku, a isto tako pozivamo i sve one koji  žele da se uključe u Klub matematičara EFT i FTS da iskoriste priliku za to.

Očekujemo Vas!

Voditelji Kluba matematičara