Obavještavamo studente III godine studijskog smjera Specijalne namjene i IV godine smjera Opća kineziologija, da će se aktivnost Planinarenja iz predmeta Logorovanje obaviti na planini Vlašić 26. i 27.05. 2018. godine.
O detaljnim informacijama, satnici polaska i opremi, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Za sve informacije, studenti se mogu obratiti predmetnom profesoru doc. dr Amri Tuzović na e-mail: amra.unt@gmail.com, ili predmetnom asistentu mr. Jasminu Hrnjiću, v. asist. na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com