Aktivnosti radnog paketa 3 (WP 3) u okviru Erasmus+ projekta TEACHER, kojeg Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku kao glavni nosilac projekta, realizuje zajedno sa ostalim bh. partnerima, odnose se na profesionalni razvoj nastavnog osoblja u metodici nastave, kao i profesionalno usavršavanje akademskog osoblja u pogledu metodologije učenja i interaktivnog pristupa. Koordinatori za radni paket 3 (WP3) su partneri iz Slovačke, u okviru kojeg je između ostalog predviđena i realizovana studijska posjeta.

Članovi stručnog tima Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, zajedno sa ostalim bh. partnerima – Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom u Tuzli, Sveučilištem u Mostaru, Nezavisnim Univerzitetom u Banjoj Luci, Sveučilištem Hercegovina i Udruženjem zaposlenika predškolskih ustanova FBiH, boravili su u dvodnevnoj posjeti Slovačkoj, koja je realizovana 06. i 07. februara 2018. godine, na Pedagoškom fakultetu Matej Bel Univerziteta u Slovačkoj.

U cilju opremanja nastavnog osoblja najboljim metodama učenja koje su orjentisane ka ishodu, kroz izuzetno interaktivne i produktivne aktivnosti koje su organizovane od strane stručnjaka sa Univerziteta Matej Bel, uspješno je realizovana treća po redu studijska posjeta EU partnerima. Do sada su bh. partneri učesnici projekta TEACHER, u okviru radnog paketa 2 (WP2), imali priliku posjetiti partnere iz Mančestera i Zagreba.

Uskoro slijedi Izvještaj o studijskoj posjeti partnerima iz Slovačke.