U okviru aktivnosti „Vaš Glas, Vaša Priča“ koju finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini Online zajednica studenata BiH (www.bhstudenti.com) raspisala je video konkurs na temu „Problemi studiranja studenata sa invaliditetom“.

Cilj konkursa je da se putem istraživačkih video priloga podigne svijest bosanskohercegovačke javnosti o pravu na obrazovanje osoba sa invaliditetom, kao i lobiranje kod nadležnih organa rješavanja nekih od problema s kojima se susreću osobe sa invaliditetom tokom studiranja.

Pravo na obrazovanje kao jedno od osnovnih ljudskih prava umnogome je uskraćeno i umanjeno osobama/studentima sa invaliditetom na nekolicini bh. fakulteta zbog neadekvatnih uslova kakvi su: nepostojanje pristupnih rampi, liftova unutar fakulteta, neprilagođenosti toaleta itd.

Pozivaju se svi studenti da daju svoja idejna rješenja (Youtube link video priloga) koja se šalju na e-mail: konkurs@bhstudenti.com.

U prilogu se nalaze tehnički uslovi video konkursa, a za najuspjelije video priloge od prispjelih predviđen je vrijedan nagradni fond.

Za više informacija posjetite stranicu http://bhstudenti.com/vasglas-vasaprica/

Video-Konkurs-VasGlas-VasaPrica