U okviru ERASMUS+ projekta „INCLUSION“ na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku će se u subotu 30. septembra s početkom u 13 sati održati Okrugli stol na temu izgradnje kapaciteta visokog obrazovanja K2  – Strategije razvoja i integracije socijalnih mjera u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalnu saradnju čiji će učesnici biti predstavnici Univerziteta u Travniku, predstavnici konzorcija, partneri iz BiH, predstavnici Ministarstva nauke i obrazovanja SBK, predstavnici srednjih škola, razne nevladine organizacije, te nastavno i administrativno osoblje, studenti i predstavnici drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Travniku.

Okrugli stol ima za cilj upoznati javnost, predstavnike Ministarstava, obrazovnih institucija, stručno i nastavno osoblje, studente, te nevladin sektor sa pravcima i smjernicama razvoja projekta, podijeliti eventualna iskustva iz prakse, te uvesti u prostor njegovanja pristupa visokog obrazovanja za osobe iz ranjivih i slabije zastupljenih skupina.