U srijedu i četvrtak (27-28.9.) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku održao se workshop na temu „Kompetencije u oblasti predškolskog odgoja“ kao jedna od redovnih aktivnosti u okviru ERASMUS+ projekta TEACHER. Na Edukacijskom fakultetu boravile su sve bh. partnerske institucije na ovom projektu, a workshop su moderirali partneri iz EU – Manchester Metropolitan University i Sveučilište u Zagrebu.

 

Ovaj workshop imao je za cilj utvrđivanje i analizu ključnih kompetencija koje su neophodne u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, a koje će biti od izuzetnog značaja prilikom pisanja planova modernizacije i inovacije nastavnih planova i programa.

 

 

 

Workshop je imao interaktivni karakter i izuzetno kreativan pristup problemu određivanja ključnih kompetencija koje bi svaki svršeni student ovog studijskog programa trebao da posjeduje. U izuzetno radnoj, ali opuštenoj atmosferi svi partneri su dali svoj doprinos u određivanju modela i terminologije koja će se koristiti za specifična područja, kompetencije te indikatore u predškolskome odgoju. Aktivno se sudjelovalo u usaglašavanju kompetencija koje bi bile uvrštene u kurikulum te je dat okvirni plan o kojem će se detaljnije razgovarati i koji će se analizirati na narednom workshopu u Banjoj Luci u decembru, uz ostale zadatke koje će svaki partner imati obavezu izvršiti do određenih vremenskih rokova.