Članovi Stručnog tima Edukacijskog fakulteta u okviru Erasmus+ projekta TEACHER  su u periodu 10-13. jula tekuće godine sudjelovali u studijskoj posjeti koju je organizovao Metropolitan Univerzitet u Mančesteru. Cilj posjete je bio razmjena iskustava, upoznavanje sa stanjem u oblasti predškolskog odgoja u zemljama Evropske unije. Stručni tim Edukacijskog fakulteta u sastavu: doc. dr. Amra Tuzović, Selma Šeta, dipl. iur., mr. Irmela Mujkić i studentica Šejla Smajić su tokom boravka u Mančesteru posjetili Forest School, Nursery School, Primary School i Children's Centre. Pored Univerziteta u Travniku u ovoj studijskoj posjeti učestvovali su i ostali bosanskohercegovački partneri – Univerzitet u Bihaću, Sveučilište Mostar, Sveučilište Hercegovina, Nezavisni Univerzitet Banja Luka i Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH.