Obavještavamo sve kandidate koji su uspješno položili ispite iz Pedagoške grupe predmeta da uvjerenja mogu preuzeti od četvrtka, 20.04.2017. u Pravnoj službi Edukacijskog fakulteta.