Obavještavamo studente III godine studijskog smjera Specijalne namjene i IV godine smjera Opća kineziologija koji trebaju realizirati praktičnu nastavu iz predmeta Logorovanje da je praktična nastava iz predmeta Logorovanje, planirana za vikend 22.- 24.06. 2018. (petak-nedjelja).

Nastava se izvodi na Boračkom jezeru, općina Konjic.

O cijeni aranžmana, planu puta i tačnoj satnici polaska, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Za sve informacije, studenti se mogu obratiti predmetnoj profesorici Doc. dr Amri Tuzović na e-mail: amra.unt@gmail.com ili Višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com