Međubibliotečka pozajmica – nova mogućnost za studente

Korisnik Biblioteke Edukacijskog fakulteta koji treba građu iz drugih biblioteka u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu istu može naručiti u svojoj matičnoj bibilioteci. Moguće je naručiti knjigu, fotokopiju, mikrofilm ili digitalizirani zapis članka iz periodičkih publikacija, kao i fotokopije, mikrofilmove ili digitaliziranu građu ako su zahtjevi u skladu sa važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima. U okviru toga, zahvaljujući naporima voditelja biblioteke, Mr. sci. Dženana Kosa, te ljubaznosti osoblja Ureda za međubibliotečku pozajmicu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH nedavno je izvršena prva međubibliotečka razmjena između ovih dviju biblioteka. U cilju podrške naučnoistraživačkom radu na Edukacijskom fakultetu Biblioteka će ubuduće realizirati i usluge zahtjeva za međubibliotečku pozajmicu sa drugim bibliotekama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, a u skladu sa vlastitim, te međunarodnim i nacionalnim pravilima.

By |2018-03-29T13:16:18+00:00Mart 29th, 2018|Vijesti FRONT 2017|Komentari isključeni za Međubibliotečka pozajmica – nova mogućnost za studente

About the Author: