Studenti Edukacijskog fakulteta su 21. marta, povodom obilježavanja Svjetskog dana sindroma Down, posjetili edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ u Novom Travniku. Na ovaj način, studenti su nastojali doprinijeti osvještavanju društva i prihvatanju osoba sa sindromom Down u društvu kao jednako vrijednih.

Kroz kratku posjetu edukacijsko-rehabilitacijskom centru „Duga“, studenti pedagogije i psihologije i predškolskog odgoja su imali priliku da kroz različite aktivnosti kao što su crtanje, bojanje, igra i slično, provedu određeno vrijeme sa štićenicima edukacijsko-rehabilitacijskog centra.

Na obostrano zadovoljstvo, studenti i štićenici ERC su kvalitetno proveli svoje slobodno vrijeme usmjeravajući ga ka pozitivnim aktivnostima, a studenti su bogatiji za još jedno novo iskustvo.