Brain Awarnes Week (BAW) je globalna kampanja za povećanje javne svijesti o unapređenju i benefitima istraživanja o mozgu. Godišnji događaj obilježavanja sedmice mozga započeo je 1995. godine i održan je u trećoj sedmici marta. Podaci govore da je 2014. godine sudjelovalo 55 zemalja sa ukupno 860 događaja. Aktivnosti za obilježavanje sedmice mozga ograničena su samo maštom organizatora.

Pogledajte kako su naši studenti obilježili sedmicu mozga!