20.03.2018. (Rumunija – prvi dan)

U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – doc. dr. Nermin Mulaosmanović, mr. Jasmin Hrnjić i mr. Irmela Mujkić, zajedno sa ostalim bh. partnerima učesnicima u projektu borave na drugom TOT seminaru u Rumuniji. 

Prvi dan seminara kojeg vode stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz kreativne  sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja sa naglaskom na važnost i razvoj intrapersonalnih vještina.

Ovo je drugi po redu TOT seminar koji se realizuje u okviru radnog paketa 4  (WP4). Članovi stručnih timova bh. partnera učesnika u projektu, učestvovat će u 5 modula obuke za instruktora (TOT program), nakon čega će se osposobiti za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke.