23. i 24. 02. 2018 u Zagrebu je organizirana 16. godišnja konferencija “KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2018.” u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija je namijenjena  profesorima kineziologije, studentima kinezioloških fakulteta, kondicijskim trenerima, sportskim trenerima, sportskim liječnicima i fizioterapeutima te ostalim stručnim kadrovima u sportu.

Ove godine, svoja znanja i iskustva iz kondicijske pripreme predstavili su najuspješniji hrvatski i strani stručnjaci i znanstvenici: : Nicolas Terrados Cepeda, Igor Jukić, Igor Čerenšek, Ana Kotzmuth, Tea Bešlija, Francesc Cos, Stjepan Bućan, Damjan Žunić, Luka Svilar, Jožef Šimenko, Saša Semeredi, Julio Calleja, Francesco Cuzzolin, Monika Vandero-Humljan i drugi.

U ime Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, kao gosti organizatora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bili su prof. dr Hazim Selimović, dekan Fakulteta i doc. dr Damir Ahmić, predstavnik katedre za kineziologiju na našem Fakultetu.

U dva dana konferencije, imali su priliku da učestvuju u radu konferencije, te su održali niz značajnih sastanaka, koji će, nadamo se, u budućnsti osigurati unaprijeđenje, ionako zavidne saradnje Edukacijskog fakulteta i srodnih fakulteta iz regije.

Pored radnog dijela, ovo je ujedno bila i prilika za druženje istraživača iz svih dijelova svijeta i uspostavljanje novih veza u svijetu sportske znanosti.