05.03.2018. (Belgija – prvi dan)

Prvi dan studijske posjete na Univerzitetu Leuven u Belgija protekao je u upoznavanju sa smjernicama i sadržajem veznim za kreiranje institucionalnog dokumenta “Master plana” i kreativnih aktivnosti pravljenja kratkog filma vezanog za studijsku posjetu. Partneri konzorcija BiH, Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Tuzli i Federalno ministartvo obrazovanja i nauke, predstavili su svoj rad od protekle posjete (novembar 2017.) do danas kada su u pitanju aktivnosti Inkluzije.

Naše predstavnice govorile su o otvaranju “Inclusion office”, viziji, misiji i ciljevima upostavljenim na nivou Ureda, planovima na mjesečnom i godišnjem nivou, te realizaciji aktivnosti tokom tog perioda, a koja se usko vežu za istraživanje inkuzivnih grupa unutar naših fakulteta, što direktno ima implikaciju i na kreiranje dokumenta “Master plana”. 

Na polju diseminacije predstavile su završeni Newsletter, rubriku “Grafx” vezanu za Inkluziju, web rubriku i FB stranicu, te studentske aktivnosti

.