U cilju promocije vannastavnih aktivnosti, kreativnog načina učenja različitih sadržaja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, studenati TEACHER tima 2. februara 2018. godine organizuju „Filmsku večer“ na Edukacijskom fakultetu.

Gledanjem filmova potpuno nesvjesno razvijaju se određene misaone sposobnosti poput  percepcije, koncentracije, vizuelne memorije i bolje razumijevanje postupaka drugih ljudi preko događaja i likova u filmu. U skladu sa navedenim, studenti pedagogije i psihologije, koji su nosioci ove aktivnosti, nastoje potaknuti druge studente na kritičko razmišljanje i kritički osvrt na ono što vide, čuju ili dožive kao i kvalitetno druženje i zabava. Svaki film ima svoju poruku i pruža mogućnost istraživanja, upoznavanja i traženja najrazličitijih odgovora, upravo iz tih razloga nakon projekcije filma, organizovat će se diskusija i psihološka analiza likova i situacija.

PROVJERIMO KOLIKO SMO DOBRI U ANALIZI LIČNOSTI!

Pozivamo sve studente, ljubitelje filma i dobre zabave da nam se pridruže.

Pitate se kada? U petak, 2. februara 2018. godine sa početkom u 16:00 sati;

Gdje?  Amfiteatar Edukacijskog fakulteta VI nivo;

Šta Vam je potrebno?  Dobro raspoloženje i želja da učestvujete!