Prijava ispita za zimski semestar akd. 2017/2018. godine je od 10.01. do 21.01.2018. godine. Studenti su obavezni u navedenom periodu popuniti i predati prijave u Studentsku službu. Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu, neće moći pristupiti ispitnim rokovima. Studenti koji nisu u mogućnosti da u navedenom periodu ispite prijave lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu. Više informacija studenti mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentska.sluzba@eft.ba.

Molimo studente da redovno prate rubriku RASPORED kao i obavijesti na stranici.