Obavještavamo sve kandidate koji su uspješno položili ispite iz Pedagoške-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta da uvjerenja mogu preuzeti od petka, 22.12.2017.godine u Pravnoj službi Edukacijskog fakulteta.