Osnovana „Mreža studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku“

„Mrežu studenata“ EFT i FTS osnovao je menadžment Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije sa ciljem razvijanja studentskih karijera kroz realizaciju različitih projekata koji studentima omogućavaju proširivanje  znanja i  sticanje novih iskustava te usavršavanje u pojedinim oblastima.  U prethodnom periodu formirano je rukovodstvo mreže, definirana vizija i misija, te oformljeni timovi od kojih je svaki tim zadužen za određeni dio poslova. Tako su  u okviru mreže, između ostalih, formirani timovi za područje IT-a, dizajna, istraživački tim, PR tim, ING tim… Uslijed velikog broja projekata koje studenti realiziraju u toku godine ukazala se potreba za  osmišljavanjem online platforme sa ciljem efikasnije i brže komunikacije između članova Mreže.

Opširnije o projektu „Mreža studenata“ pročitajte u rubrici Događaji.

By |2018-02-15T12:33:55+00:00Decembar 20th, 2017|Aktuelno - Događaji, Aktuelnosti - Matematika i informatika, Vijesti FRONT 2017|Komentari isključeni za Osnovana „Mreža studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku“

About the Author: