13.12.2017. (Banja Luka – drugi dan)

Aktivnosti  drugog dana workshopa podrazumijevale su pregled kompetencija koje su definisane od strane bh. partnera uz prijedloge o njihovom prilagođavanju određenim područjima. Partneri iz Zagreba su iskustvom iz prakse u modernizaciji i inovaciji nastavnih planova i programa dali osvrt na ključne tačke koje će biti od koristi u inovaciji kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na koncu se došlo do jedinstvenog zaključka o daljim aktivnostima završne faze radnog paketa 2 (WP2).