Predstavnici Edukacijskog fakulteta – prof. dr. Hazim Selimović, prof. ddr. Tarik Obralić, doc. dr. Nermin Mulaosmanović i mr. Irmela Mujkić će 29. i 30. novembra boraviti na Sveučilištu u Mostaru. Cilj posjete je sudjelovanje na Metodičkom/Didaktičkom seminaru u sklopu projekta TEACHER. Učesnici će po završetku seminara ovladati novim vještinama i kompetencijama koje su neophodne za dalji rad, kako u oblasti predškolskog odgoja tako i u okviru projekta. Ovo je drugi po redu seminar koji se održava u ovoj godini, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke.