Razmjene iskustva i dobre prakse u implementaciji Erasmus + projekata

Dana 2.novembra 2107. godine predstavnice Univerziteta u Travniku prisustvovale su okruglom stolu za predstavnike službi za međunarodnu suradnju visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini u cilju “Razmjene iskustva i dobre prakse u implementaciji Erasmus + projekata”. Cilj okruglog stola je bio prenjeti kako pozitivna, tako i negativna iskustva i implementaciji Erasmus + projekata u BiH, razgovarati sa izazovima sa kojima se susreću službe za međunarodnu suradnju, te prijedlozi kako ojačati kapacitete službi. Univerzitet u Travniku ( Edukacijski fakultet) predstavio je kratko projekte K2 u kojem je u jednom nosioc ( “TEACHER), a u drugom partner ( “INCLUSION” ) jačanja kapaciteta visokog obrazovanja u naredne tri godine. 

By |2017-11-06T18:55:10+00:00Novembar 6th, 2017|Događaji/Events-Inclusion, Vijesti FRONT 2017|Komentari isključeni za Razmjene iskustva i dobre prakse u implementaciji Erasmus + projekata

About the Author: