Dana 2.novembra 2107. godine predstavnice Univerziteta u Travniku prisustvovale su okruglom stolu za predstavnike službi za međunarodnu suradnju visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini u cilju “Razmjene iskustva i dobre prakse u implementaciji Erasmus + projekata”. Cilj okruglog stola je bio prenjeti kako pozitivna, tako i negativna iskustva i implementaciji Erasmus + projekata u BiH, razgovarati sa izazovima sa kojima se susreću službe za međunarodnu suradnju, te prijedlozi kako ojačati kapacitete službi. Univerzitet u Travniku ( Edukacijski fakultet) predstavio je kratko projekte K2 u kojem je u jednom nosioc ( “TEACHER), a u drugom partner ( “INCLUSION” ) jačanja kapaciteta visokog obrazovanja u naredne tri godine.