Mala radionica – Kreativnost bez granica jedan je od projekata studenata u sklopu obilježavanja tradicionalne manifestacije Dani općine Travnik.

Projekat je održan u utorak 21. marta 2017. godine na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku, a cilj je bio druženje studenata i štićenika Edukacijsko-rehabilitacijskog centra „Duga“ iz Novog Travnika kao i upoznavanje šire javnosti o različitosti i prihvatanju djece sa posebnim potrebama. U sklopu radionice organizovano je nekoliko sadržaja: kreativno-edukativni, sportski, zabavno-rekreativni te informatički. Sadržaji radionica su osmišljeni u skladu sa mogućnostima djece kako bi se na taj način promovisao rad sa djecom sa posebnim potrebama koja su, i ovaj put, uz malu pomoć pokazala svoju kreativnost i sposobnosti u različitim vidovima aktivnosti. Posebna čar ovog projekta bila je činjenica da se održao upravo na Svjetski dan obilježavanja djece sa Downovim sindromom.

Down Syndrome International (DSI) je službeno odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba sa Downovim sindromom (WDSD) kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. hromosoma. Svjetski dan Downovog sindroma (WDSD) prvi je put obilježen u Singapuru 2006. godine kada mnoge organizacije širom svijeta kroz razne događaje i aktivnosti obilježavaju današnji datum.