PROTOKOL

SVEČANE PROMOCIJE DIPLOMANATA I MAGISTRANATA 

Nedjelja, 16.juli 2017. godine

  

17:30 – Okupljanje diplomanata i magistranata, preuzimanje toga i fotografisanje 

18:30 – Svečana ceremonija dodjele diploma (kampus Univerziteta u Travniku)

20:00 – Svečani koktel 

  

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Studentsku službu na broj telefona: 030 540 876.