Usmeni dio ispita iz predmeta Metodika nastave jezika i književnosti I za studente Razredne nastave i Predškolskog odgoja za prvi termin ljetnog ispitnog roka, obavit će se 02.7.2017. godine od 09:00 sati.

Studenti su obavezni donijeti nastavne pripreme za sat početnog čitanja/pisanja.

Rezultati završnog pismenog ispita 28.6.2017.:

1608/14 – 37 b.
1580/16 – 35 b.
1976/16 – 26 b.
——————
1765/15 – 19 b.

Studenti koji imaju manje od 25 b. upućuju se na popravni pismeni ispit u septembarskom roku.