Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 23.10.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu: „Model partnerski orijentirane uključenosti roditelja u rad škole“ doktorandice Alme Švrake Odbrana će se održati sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 28.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:   „Analiza primjenljivosti metoda višekriterijskog linearnog programiranja pri grupnom donošenju odluka“   doktoranda  Maida Omerovića.   Odbrana će se održati sa početkom u 14:00 sati,  u Konferencijskoj sali na III nivo u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 17.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu: „Interni odnosi sa javnošću u funkciji unapređenja menadžmenta u visokom obrazovanju“,  doktorandice Emine Terzić.     Odbrana će se održati sa početkom u 16:00 sati, u Konferencijskoj sali na nivou III u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 14.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:   „Lingvistička pozicija orjentalizama u književnom djelu Skendera Kulenovića i Ive Andrića“  doktorandice Amele Bajrić. Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u Konferencijskoj sali na III nivo u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 21. 07. 2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu „Funkcionalna evaluacija sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ doktorandice Maje Đurić-Zahirović. Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u Konferencijskoj sali na nivou III u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

  Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 16. 02. 2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu „Povezanost pedagoške klime sa razvijenosti socijalnih kompetencija učenika osnovnoškolske dobi“ doktorandice Zehrine Selimović. Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u Konferencijskoj sali na nivou III u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

Obavijest o odbrani doktorske disertacije

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 20. 01. 2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu „Efekti primjene roditeljske instrukcije na postignuća djece mlađeg školskog uzrasta“ doktorandice Nusrete Omerdić. Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati, na nivo VI u prostorijama amfiteatra.   Travnik, 28.12.2018. godine.

OBAVJEŠTENJE O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA

Obavještavaju se doktoranti Edukacijskog fakulteta da su u narednom periodu planirane sljedeće aktivnosti: Nedjelja, 14.05.2017. godine: –          09:00 – 10:00 – Administracijska pitanja, provjera dokumenata, dostavljenih radova. –          10:00 – 12:00 – Predavanje gostujućeg profesora, prisustvo svih doktoranada je obavezno. –          12:00 – 12:30 – Pauza –          12:30 – 15:00 – Work shop, selekcije po godinama i smjerovima. Za […]