Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 20. 01. 2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu

Efekti primjene roditeljske instrukcije na postignuća djece mlađeg školskog uzrasta“

doktorandice Nusrete Omerdić.

Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati, na nivo VI u prostorijama amfiteatra.

 

Travnik, 28.12.2018. godine.