Danas je održan workshop pod nazivom „Timski rad“, koji je ujedno peta aktivnost ovog tipa, koja se realizira sa ciljem da studenti na fakultetu steknu znanja i sudjeluju u aktivnostima koje razvijaju njihove vještine.

Na održanom workshopu, koji je vodila mr. Mirela Abidović, studenti su se imali priliku upoznati sa vrijednostima timskog rada. Ove vrijednosti se ogledaju u izvršavanju i rukovođenju zadacima, donošenju odluka, prenosu informacija, rješavanju sukoba i sl.

Ovo zanimljivo predavanje i radionica su omogućili našim studentima da se bolje upoznaju sa timskim radom i kako on izgleda u praksi.