Na edukacijskom fakultetu  održan je sastanak organizacionog odbora Olimpic Day-a. Sastanak je započeo obraćanjem prof.dr. Amre Tuzović u ime Edukacijskog fakulteta, koja se zahvalila na dolasku i podršci povodom obilježavanja Olympic Day-a. U radnom dijelu sastanka je konstituisan organizacioni odbor, prezentirane su aktivnosti i način organizacije Olimpic Day-a, imenovan tehnički odbor te definiran plan aktivnosti. Sastanak su vodili predstavnici organizatora projekta: u ime OK BiH Sead Fazlagić, generalni sekretar i Samra Jurišić, a u ime Edukacijskog fakulteta doc. dr Amra Tuzović, menadžerica Odbora za osiguranje kvaliteta UNT. Sastaku su prisustvovali mr. Jasmin Hrnjić, Edukacijski fakultet,  direktori osnovnih škola: OŠ„Travnik“ Dženan Aganović, OŠ„Kalibunar“ Senad Merdžić, OŠ„Dolac“ Midhat Škrijelj, predstavnica OŠ „Vitovlje“ Amela Lepir, načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić, sekretar Sportskog saveza SBK/KSB gđa Amela Lolić, predstavnik fitnes centra „My way“ Mirza Adžemović, predstavnik OS BiH major Almir Delić, direktor Centra za edukaciju mladih CEM Adis Arnautovć, menadžer Centra za edukaciju mladih-CEM mlade Nedim Pripoljac, predstavnik NK Travnik Edin Teskeredžić, KK Travnik g. Armin Haseljić, STK Borac g. Mirza Hodžić, JK Travnik Elvir Salihagić, RK Travnik Sekretar Hasib Kadić, SK Target g. Nedžad Šanta.

Zahvaljujući organizatorima, Olimpijskom komitetu BiH i Edukacijskom fakultetu, Olympic day se ove godine održava u Travniku, a uz nesebičnu podršku koju su pružili Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, Općina Travnik, Sportski savez SBK/KSB, sportski klubovi, Centar za edukaciju mladih – CEM, te dikrektori osnovnih škola, događaj će biti realiziran na najvišem nivou. Sve aktivnosti u okviru realizacije Olympic day-a bit će održane na sporstkim terenima kasarne oružanih snaga BiH “Travnik”.  Početak programa planiran je 29.5.2018  u 12:00 sati zagrijavanjem i grupisanjem po programima, nakon čega će uslijediti prezentacije po sportovima u trajanju od po 15 minuta za svaki sport. Iako tačan broj učesnika još nije definiran, na manifestaciji se očekuje učešće oko 500 učenika osnovnih škola uzrasta od četvrtog do šestog razreda.  

Svojim prisustvom Olympic Day 2018. u Travniku će podržati i naši bosanskohercegovački olimpijci koji će na simboličan način, zajedničkim snagama, sa ostalim učesnicima, trčati olimpijski krug.

Nakon završetka Olympic dana, učesnici će dobiti certifikat koji je priznat od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

 

Proslavimo Olimpic day zajedno u sportskom duhu!