ALUMNI ASOCIJACIJA EDUKACIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TRAVNIKU
 
U želji da okupi sve kojima je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku bio matična institucija tokom studiranja, polazna osnova profesionalnog opredjeljenja i životnog djelovanja, u toku je proces osnivanja Alumni asocijacije EFT. Alumni asocijacija EFT dobrovoljno je udruženje u koje se mogu uključiti svi oni bivši student koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Edukacijskom fakultetu.
 
Cilj Alumni asocijacije EFT je da poveže sve generacije svršenih studenata Edukacijskog fakulteta, a krajnja namjera da se preko Alumni asocijacije EFT ostvari trajna međusobna saradnja članova i održava stalni kontakt sa fakultetom, te aktivno djeluje na pružanju pomoći u usavršavanju i poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata.
 
Pored navedenog, drugi važni ciljevi Alumni asocijacije EFT su: organiziranje stručnih skupova, izdavanje i promocija knjiga, časopisa, studija, brošura i drugih publikacija.
 
U prilogu članka nalazi se Prijavni obrazac za pristup Alumni asocijaciji EFT.
 
Pozivamo vas na druženje!…