Edukacijski fakultet Travnik

Kolegij: Psihologija (pedagoška grupa predmeta)

 

Rezultati ispita

Rađenog 19.05.2019. godine

 

Studenti koji su položili:

r/b Ime i prezime
1. Senada Šehagić
2. Elma Mujkić
3. Nura Mešić
4. Amina Agić-Alijagić
5. Nermina Spahija
6. Lejla Zukić-Genga
7. Medina Sivac-Muračević
8. Samra Hasanhodžić
9. Senida Graho
10. Ajla Haračić

*zaključno sa rednim brojem 10.

Studenti koji su uslovno položili:.

r/b Ime i prezime
1. Kerim Klisura
2. Ivan Šakata
3. Amila Kurta
4. Salih Čolaković
5. Murat Mešetović

*zaključno s rednim brojem 5.

 

Važno:

 Studenti koji su uslovno položili imaju obavezu javiti se asistentici.

 

 

  1. Irmela Mujkić