Predstavnici menadžment tima Edukacijskog fakulteta predvođeni dekanom prof.dr. Hazimom Selimovićem i menadžericom za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Travniku doc.dr. Amrom Tuzović sastali su se u petak 24.5.2019. godine sa Bojanom Domićem, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Središnja Bosna.

Cilj sastanka je bio organizacija i priprema seminara za nastavno osoblje srednjih škola sa područja Srednjebosansog kantona u okviru ERAMUS+ projekta “Inclusion“.

Radi se o jednom od važnijih koraka u implementaciji projekta koji uključuje ideju prezentacije i približavanja „Inkluzivnog učenja i podučavanja“ kako u visokom obrazovanju, tako i u srednjoškolskom obrazovanju.

Konzorciji Bosne i Hercegovine kojeg čine: Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Tuzli i NGO „Sarajevo susret kultura“ rade već mjesecima na pripremama alata za inkluzivno učenje i podučavanje, kao i dokumentu nacionalnih smjernica iste tematike, zajedno sa partnerima državama: Armenija, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija. 

Shodno preporukama iz Brisela Ministarstvo Obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlada SBK/KSB uzet će partnerstvo u ovoj realizaciji ovog seminara, te u potpunosti podržati njegovu implementaciju. 

Seminar za nastavnike srenjih škola planiran je za juni/lipanj 2019. godine o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.