Rezultati ispita iz predmeta Kvantitativne metode i Operaciona istraživanja.

Kvantitativnemetode, Rezultati usmenog dijela+pismeni, nakon roka 19.05.

Operaciona istraživanja Rezultati pismenog dijela ispita od 19.05.