Tim studenata treće godine Opće kineziologije i Specijalnih namjena Edukacijskog fakulteta je danas  organizovao „Student film“. Kao i svaki, i ovaj film ima svoju poruku, te nam omogućava istraživanje, učenje i nalaženje odgovora.

Studenti su gledali film pod nazivon „I am Ali“. Ovaj film nam daje uvid ne samo u profesionalni život svjetskog šampiona boksa u teškoj kategoriji, nego i u njegov privatni život. To je ujedno i priča o njemu iz perspektive njegovih najbližih. Upoznali smo ga kao muža, oca, prijatelja, ali i borca, čovjeka koji je spreman da se bori za svoja uvjerenja.

Jedan od ciljeva je bio i druženje studenata sa njihovim kolegama, zabava, ali i razvijanje kritičkog stava, te analiza onog šta vide i čuju. Film nam je pokušao dati odgovor na pitanje zašto je Ali bio toliko poseban.