Upis nove generacije studenata iz Turske u akademskoj 2015/2016 godini je u toku!

Studenti će studirati na turskom jeziku i kompletan nastavni i vannastavni proces će bit organiziran na turskom jeziku. Cijena školarine je 4000 E.

UPLATE SE VRŠE NA RAČUN ZIRAAT BANK BH.
EDUKACIJSKI FAKULTET: IBAN: BA 391862411200026431 SWIFT CODE: TZBBBA22
FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE: IBAN: BA 391862411200026334 SWIFT CODE: TZBBBA22

Za upis su potrebni slijedeći dokumenti.
1- Originalna Diploma o završenoj srednjoj školi
2- Originalna Svjedočanstva od srednje škole
3- Rodni list
4- Uvjerenje o državljanstvu
5- Uvjerenje o položenim ispitima na drugom fakultetu ukoliko je kandidat prethodno studirao
6- Dvije fotografije 4 x 6 cm za index
7- Dokaz o uplaćenoj školarini
8- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
9- Uvjerenje o nekažnjavanju
KONTAKTI FAKULTETA:
Broj telefona: 00 387 30 540 876
Broj mobitela: 00 387 61 484 440
e-mail: info.tr@fts.ba

www.fts.edu.ba i www.eft.edu.ba