Obavještavaju se studenti koji nisu položili ispite iz I i II semestra da će biti organizirana LJETNJA ŠKOLA u periodu od 24.08.2015. do 07.09.2015. godine nakon koje će biti Ispitni rok u terminu od 10.09.2015. godine do 15.09.2015. godine.

Cijena po jednom predmetu je 150E. Rok za prijavu je 01.08.2015. godine.

Pozivaju se studenti da izvrše prijavu za Ljetnu školu u studentsku službu fakulteta ili putem e-maila u kojoj će navesti predmete koje prijavljuju za ljetnju školu.Za pomoć pri prijavi studenti mogu nazvati studentsku službu ili asistenticu Mirelu.
Dokaz za prijavu je izvršena uplata na žiro- račun kod Turkish Zirat Bank koji se nalazi na web stranici fakulteta.

Molimo studente da se za sve informacije i upute obrate na broj telefona
0038761 484440, asistentica Mirela. Svi studenti koji su bili redovni na nastavi a nisu položili ispite i imaju preko 40 bodova trebaju se javiti asistentici Mireli za konsultacije i upute.

Voditelj nastavnog procesa, mr.sci.Amra Tuzović