Uslijed novonastale situacije u R Turskoj i velikog broja molbi studenata, menadžment fakulteta je 20.08.2015. godine donio Odluku da cijena školarine za studente iz R Turske u akademskoj 2015/2016 godini bude 3000E.
Plaćanje je moguće izvršiti u dvije rate:
I rata, do 15. septembra 2000E i
II rata- do 15 januara 1000E.
Odluka važi za :
– studente koji već studiraju na Fakultetu i upisuju II godinu studija i

– studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija.

Nastava će biti realizirana na turskom jeziku.
Za sve informacije studenti se mogu obratiti na studentsku službu fakulteta, službeni telefon fakulteta, ili putem e-maila.

Menadžment fakulteta