1. Studenti koji su se ispisali u toku ljetnjeg semestra, nakon odluke YOK-a a žele se vratiti na Fakultet, trebaju pozvati asistenticu Mirelu na broj telefona 0038761484440 radi konsultacija i uputa za dalju proceduru.

2. Nastava za studente iz Turske će u akademskoj 2015/2016. godini biti organizirana na turskom jeziku. Cijena školarine je 4000 E.

3. Za studente koji su stekli pravo upisa rok za upis i uplatu školarine je 01.09.2015. godine a za studente koji će pohađati ljetnju školu, nakon popravnog ispitnog roka a do 20.09.2015. godine. Upute za uplatu se nalaze na web stranici Fakulteta gdje su oglašeni brojevi računa kod Turkish Zirat Bank.

4. Početak akademske 2015/2016. godine je 03.10.2015. godine.

5. Studenti žele da polažu Kurs Bosanskog jezika A1, A2 i B1 mogu to uraditi u terminu ljetne škole. Potrebno je izvršiti prijavu na studenstkoj službi ili putem e-maila i u prijavi navesti koji kurs žele polagati. Studenti će biti obavješteni o terminu polaganja nakon izvršenih prijava. Polaganje Kursa Bosanskog jezika studenti ne plaćaju.

6. Studenti koji su zainteresirani da budu volonteri i da učestvuju u aktivnostima fakulteta preko ljetnjeg raspusta i da sebi obezbjede stipendiju mogu se javiti asistentici Mireli na broj mobitela: 0038761484440 radi informacija, uputa i preuzimanaj materijala.

Pozivaju se studenti da budu u kontaktu sa Fakultetom, da za sve informacije slobodno nazovu studentsku službu ili asistenticu Mirelu.
Fakultet će raditi i tokom raspusta pa smo na raspolaganju studentima i njihovim roditeljima za posjete i razgovore.

Svim studentima koji su položili sve ispite želimo ugodan i lijep odmor a studentima koji će se pripremati za popravne rokove želimo uspješnu pripremu i sretan rad!

Menadžment fakulteta