OSCE u BiH sa zadovoljstvom objavljuje poziv za učesnike u literarnom i umjetničkom nadmetanju na temu: 25 godina mira, s ciljem da potaknu mlade na razmišljanje o tome šta za njih predstavlja mir, kako svojim vlastitim angažmanom mogu promovisati mir i pridonijeti poboljšanju političke i socijalne stabilnosti kao i tolerancije u BiH.

Uslovi konkursa:
-Poziv je otvoren za sve mlade između 18 i 30 godina starosti
-Podnosioci zahtjeva moraju biti državljani Bosne i Hercegovine
-Podnosioci zahtjeva mogu se prijaviti kao pojedinci ili OCD-i

Izabrani pojedinci će sudjelovati u anonimnoj radionici na temu: “Uvod u tranzicijsku pravdu i izgradnju mira” sa prezentacije koje će održati stručnjaci iz tog sektora – profesor sa Univerziteta u Sarajevu i mirovni aktivista iz civilnog društva, a nakon toga će uslijediti pisanje i umjetničko takmičenje.

Nagrade:
Izborna komisija OEBS-ovih zvaničnika i partnerskih organizacija odabrat će najbolje eseje i umjetnička djela kroz postupak slijepog pregleda na osnovu ispunjavanja smjernica i kriterija za svaku kategoriju, koji će biti uvedeni tokom mrežne radionice.

Više informacija o kategorijama koje će biti nagrađene, te informacije o samom načinu prijave i trajanju poziva možete pronaći na linku: