Razgovor s povodom
Prof. dr. Hazim Selimović
Dekan Edukacijskog fakulteta

Poštovani dekane, izuzetna nam je čast što ste prihvatili da upravo Vi budete prvi sagovornik u „Razgovoru s povodom“. Pred nama je nova akademska godina. S obzirom na situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, na fakultetu su uvedene određene inovacije kako u nastavnom procesu tako i u realizaciji ostalih aktivnosti. Dalje, Univerzitet je prošao proces reakreditacije, planirano je inoviranje nastavnih planova i programa. O svemu ovome studenti, kao i oni koji se zanimaju za studij na našem fakultetu, žele čuti informaciju više. Pa krenimo redom. Univerzitet je prošao proces reakreditacije, možete li nam reći nešto više o tome?

Da, sa velikim zadovoljstvom ću govoriti o ovom procesu. Naime, Univerzitet je uspješno okončao postupak reakreditacije. Nakon što je Agencija zaprimila samoevaluacijski izvještaj
UNT zajedno sa zahtjevom koji je upućen od strane Univerziteta, formirana je komisija koju su sačinjavali nezavisni stručnjaci, predstavnici akademske zajednice u Bosni i
Hercegovini, predstavnici privrede i prakse, međunarodni stručnjaci i predstavnici studenata. Imenovana komisija za ocjenjivanje kvaliteta visokoškolske ustanove boravila je na našem Univerzitetu i po okončanju procesa sačinila Izvještaj za svih deset kriterija. Prema proceduri Agencije, preporuku o akreditaciji dostavlja nadležnim obrazovnim vlastima koje donose rješenje o akreditaciji. Uručenje zvaničnog rješenja, na osnovu preporuka Agencije, očekujemo do kraja oktobra 2020. S obzirom na to da smo na prethodnoj akreditaciji bili među tri najbolje ocjenjena Univerziteta u BiH, očekujemo da ćemo i u ovom postupku biti među najuspješnijim univerzitetima u BiH, a možda i najuspješniji.

 

Svjedoci smo da je pandemija izazvana koronavirusom proizvela brojne poteškoće u svim segmentima. Kako je Edukacijski fakultet odgovorio izazovima i možete li nam reći da li je smanjen broj upisanih studenata u novu akademsku godinu s obzirom na novonastalu situaciju?

Da, pandemija koronavirusa je nešto što nas je sve zateklo nepripremljene. Kako bih odgovorio na prvi dio pitanja, napravit ću kratki osvrt na prethodni semestar. Činjenica je da
smo se, nakon proglašenja pandemije, svi našli u jednoj potpuno novoj i neočekivanoj situaciji. Morali smo reagirati jako brzo i prilagoditi se novonastaloj situaciji. Naš Fakultet je, zahvaljući energiji i entuzijazmu, kako menadžmenta, tako i svih onih koji su uključeni u rad fakulteta, mogu reći u rekordnom roku, odgovorio izazovu i kompletan nastavni proces prilagodio online okruženju i novonastalim okolnostima. Zahvaljujući naporima svih nas uspješno smo i bez prekida realizirali cjelokupan nastavni proces u zimskom semestru. Nismo se zaustavili samo na ovome nego smo dodatno unaprijedili online platforme, omogućili online upis i od akademske 2020/2021. uveli način studiranja na daljinu. Na ovaj način premostili smo barijere koje se odnose na nemogućnost fizičkih dolazaka studenata na fakultet što je posebno značajno za studente koji nisu iz Bosne i Hercegovine. Vjerovatno je ova naša brza reakcija i prilagodba rezultirala time da je broj novoupisanih studenata veći nego prethodne akademske godine. Želim naglasiti da smo jako zadovoljni upisom i ovim putem se zahvaljujem svima onima koji su prepoznali kvalitet našeg rada i ukazali nam povjerenje izabravši baš naš Fakultet kao mjesto na kojem žele steći visoko obrazovanje.

 

Da li pored uvođenja učenja na daljinu u ovoj akademskoj godini planirate još neke aktivnosti koje bi bile zanimljive za one koji će čitati ovaj razgovor?

Edukacijski fakultet je u okruženju već prepoznat kao visokoškolska institucija koja prati trendove i ide, ako ne ispred, onda sigurno u korak s njima. Analizirajući savremene trendove u okruženju, povratne informacije sa tržišta rada i napredovanje tehnologije, u ovoj akademskoj godini pristupamo jednom ozbiljnom procesu inoviranja nastavnih planova i programa koji će biti usklađeni sa evropskim standardima koji između ostalog podrazumijevaju usklađenost ishoda učenja sa kompetencijama koje studenti trebaju da
steknu, a koje će im osigurati da po završetku fakulteta adekvatno odgovore svim profesionalnim izazovima 21. stoljeća kako na tršištu BiH, tako i na tržištu EU. Dakle,
kompetencije koje studenti stiču kroz teorijsku i praktičnu nastavu, omogućit će da adekvatno odgovore svim izazovima koje će pred njih u budućnosti postaviti profesija. U novoj
akademskoj godini planiramo potpisivanje dodatnih ugovora sa ustanovama u kojima će naši studenti stjecati nova iskustva i najkvalitetnija praktična znanja.

 

Možete li nam za kraj reći da li je upis u novu akademsku godinu završen i kada počinje nastava?

S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo upis u novu akademsku godinu je odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB produžen i još uvijek je u
toku. Uvodna predavanja za sve studente našeg Fakulteta planirana su za kraj oktobra, a s obzirom na epidemiološku situaciju bit će realizirana online. Na uvodnim predavanjima će studenti biti upoznati sa načinom izvođenja nastave, rasporedom i ostalim aktivnostima, a pored toga sa posebnim zadovoljstvom ćemo poželjeti dobrodošlicu novoupisanim studentima koji, nažalost, ove godine svoje indekse neće dobiti na svečanom uvodnom predavanju na fakultetu nego će ih preuzimati prema planu koji će im biti prezentiran na uvodnom predavanju. Kako ste mogli primijetiti, za sada su sve aktivnosti planirane online u skladu sa preporuka nadležnih institucija iz samo jednog razloga, a on je očuvanje zdravlja svih nas. S obzirom na to da smo trenutno primorani cjelokupan nastavni proces izvoditi online, sve svoje resurse ćemo angažirati maksimalno kako bi kvalitet nastave koja se izvodi u online okruženju bio na najvišem nivou jer je to u konačnici i prioritet.

U nadi da će pandemija uskoro biti iza nas, da ćemo se vratiti nastavi u učionicama, svima želim sretan i uspješan početak akademske godine uz poruku da budu odgovorni, čuvaju sebe i svoje zdravlje, a na taj način štite i druge.

 

Razgovor pripremio PR tim studenata Edukacijskog fakulteta Travnik.