Ovogodišnja svečana ceremonija uručenja diploma zbog pandemije COVID – 19 neće biti održana na način kako smo to do sada radili. Svoje diplome svršeni studenti, diplomanti i magistranti, moći će preuzeti u zgradi fakulteta počevši od 16.11.2020 godine. Način organizacije bit će propisan protokolom koji će biti objavljen najkasnije do 05.11.2020. godine na web stranici fakulteta.
Uplatu za izradu diplome u iznosu od 150,00 KM treba izvršiti na račun SberBank: 140 605 1120010378, a priznanicu kao dokaz o uplati dostaviti na fakultet prilikom preuzimanja diplome. Plaćanje je potrebno izvršiti do 30.10.2020. godine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu +387 30 540 – 876 ili na e-mail: studentska.sluzba@eft.ba