Znanstveno utemeljena i općeprihvaćena spoznaja jeste da rano djetinjstvo predstavlja period u kome društveno organiziran predškolski odgoj i obrazovanje može nemjerljivo doprinijeti pozitivnom razvoju djeteta. Kroz godine se odgajateljska profesija unaprijeđivala i tako se očekuje i dalje. Stoga su od iznimne važnosti nivo stečenih kompetencija kao i spremnost na cjeloživotno učenje odgajatelja.  Navedeno ukazuje na značaj stručnosti odgajatelja i nivou kvalieteta obrazovanja i stečenih kompetencija. Kako bi odgajatelj djecu pripremio za kasniji život potrebna su mu specijalistička znanja, posebno iz oblasti pedagogije. Digitalizacija također donosi nove zadatke za odgajatelje.  Oni su prinuđeni u svom svakodnevnom radu koristiti medije prilagođene za djecu i objašnavaju im njihovu pravilnu upotrebu što podarzumijeva i visok nivo informatičke i medijske pismenosti. Prateći savremene trendove Edukacijski fakultet je inovirao nastavne planove i programe za ovaj smjer i uskladio ih sa onima koji se primjenjuju u evropskim zemljama.

Studenti predškolskog odgoja na Edukacijskom fakultetu po završetku studija osposobljeni su za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje, a svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja.

Svi zainteresirani za ovo zanimanje više mogu saznati ako pogledaju panel diskusiju na temu “Obrazovna produkcija u predškolskom odgoju na tržištu rada” gdje su o ovoj značajnoj temi govorili univerzitetski profesori kao i direktori javnih i privatnih predškolskih ustanova. 

Panel diskusiju možete pogledati na linku:

bit.ly/37RFv1e

Više informacija o studijskom smjeru, aktivnostima, nastavnom planu i programu pogledajte  na: