Matematika kao naučna discipina nalazi se na vrhu piramide znanja. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu. Zbog svoje apstraktnosti, matematika je univerzalna u smislu u kojem druge oblasti ljudske misli nisu. Svaka nauka na sebi svojstven način zahtijeva prisustvo matematike kao neizbježnog faktora. Primjenu matematike nalazimo svuda u današnjem savremenom životu, kao i u tradiciji narodnog stvaralaštva od prvih sačuvanih materijalnih spomenika i zapisa kao na primjer u starom Egiptu. Sa druge strane informatika je savremena nauka koja je istovremeno posljedica i uzrok naučno-tehnološkog progresa. Svrha informatike je, pored ostalog, unaprijediti razmjenu informacija među ljudima. Bez novih novih metoda i novih tehnologija nemoguće je ovladati ogromnom količinom informacija, prisutnom u bilo kom domenu savremenog društva.

Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji veoma lako pronalaze zaposlenje.  

Na Edukacijskom fakultetu možete pohađati dvopredmetni studij i postati profesor Matematike i informatike. Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja matematike i informatike studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne i srednje škole.

Saznaj više o ovom studijskom smjeru
👇
https://bit.ly/2UWUl0T

Poslušaj šta profesori kažu o izazovima u online nastavi matematike
👇
https://bit.ly/3fCrZB3