Jedna od najznačajnijih karakteristika funkcionisanja sportske organizacije jeste menadžment!

Menadžeri u sportu odgovorni su za upravljanje i usmjeravanje napora ka ostvarivanju ciljeva sportske organizacije.

Studij na smjeru Sportski menadžment namijenjen je onima koji se žele obrazovati za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sistemima, za obrazovanje menadžera – zastupnika sportskih organizacija te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet.

Želite biti osposobljeni za timski rad i saradnju sa stručnjacima iz područja Sporta te unaprijediti znanja i vještine u cilju poticanja istraživanja i postizanja stručnih i naučnih kompetencija u sektoru sportskog menadžmenta, onda je ovo smjer upravo za vas!!!

Poslušajte šta stručnjaci iz ove oblasti kažu o značaju sportskog menadžmenta za razvoj sporta!

Poslušaj poruke i iskustva naših studenata, vrhusnkih sportista!

Više o studijskom smjeru saznaj na linku